REFERENCJE:
1) Montaże i uruchomienia palników i automatyki kotłowej oraz układów automatyki wentylacji dla firmy TermEko sp. z o.o. Wrocław, ul. Kunickiego 10.
Współpraca serwisu z TermEko trwa już 7 lat. W latach 1994-1998 serwis stanowił jednostkę wewnętrzną TermEko, a od roku 1999 działa całkowicie samodzielnie.

2) Podpisane 33 Umowy Serwisowe na przeglądy okresowe kotłowni gazowych, olejowych i dwupaliwowych oraz układów wentylacji.

3) Przykładowe uruchomienia kotłowni, palników i automatyki kotłowni:

Kotłownia 4 x 10 MW, Viessmann Turbomat HW

Termal Lubin,

Kocioł Loos 10000 kg/h (para)

ZPOW Międzychód,

Kotłownia Dyrekcji PKP i Dworca Głównego Viessmann 3 x Paromat Simplex 1075 kW

Wrocław ul. Joannitów 13,

Kotłownie szt. 6 o mocach od 225kW do 2 MW Viessmann Paromat Duplex

Teren Wrocławskiego Węzła PKP,

Kotłownia Viessmann Turbomat HD 2 x 1000 kg/h (para)

Szpital Zgorzelec,

Kotłownia 3 x Loos HD 1000 kg/h (para)

Szpital Kolejowy Wrocław,

4) Przykładowe uruchomienia automatyki wentylacji:

Centrale nawiewne szt. 6 VTS Clima, automatyka Siemens i Danfoss

Szpital "Latawiec" Świdnica,

Centrale nawiewno-wywiewne szt. 9 VTS Clima, automatyka Siemens

Instytut Chemii UW,

Centrala nawiewno-wywiewna VTS Clima automatyka Danfoss

Sklep "Rondo",

Centrale nawiewno-wywiewne szt. 15 VBW Clima, automatyka TAC

Hala "Orbita" Wrocław ul. Wejherowska,